Thông tin điều khoản và dịch vụ đăng ký sự kiện

Bạn chỉ có thể đăng ký và tham gia Sự kiện theo các Điều khoản này. Để đăng ký tham gia Sự kiện, bạn phải hoàn tất quá trình đăng ký sự kiện và thanh toán mọi khoản phí đăng ký áp dụng.. Việc đăng ký Sự kiện tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và có thể đóng sớm hơn thời hạn đã đăng, theo quyết định của riêng chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thay đổi chương trình Sự kiện nếu như có sự thay đổi đột xuất và bạn cũng đừng lo lắng, chúng tôi cũng sẽ cập nhật lại thông tin sự kiện cho bạn và đảm bảo quyền lợi của bạn. Bạn sẽ luôn tuân thủ các Quy tắc ứng xử cộng đồng khởi nghiệp TAOStartup.

I. Thông tin của bạn

1. Khi đăng ký tham gia sự kiện, bạn đồng ý nhận thông tin từ TAOStartup về Sự kiện và các thông tin tiếp thị liên quan khác và các ưu đãi đặc biệt qua email, bưu điện hoặc các hình thức liên lạc khác. Chúng tôi xử lý thông tin của bạn theo Thông báo bảo mật của TAOSTARTUP. Bạn có thể chọn không nhận thông tin từ TAOStartup bất cứ lúc nào bằng cách không xem hoặc bỏ qua nó.

2. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên hệ của bạn cho các Nhà tài trợ Sự kiện nếu bạn chọn tham dự bất kỳ phiên hoặc các hoạt động nào khác tại Sự kiện liên quan đến Nhà tài trợ sự kiện hoặc bạn chọn nhận thông tin liên lạc từ các nhà tài trợ sự kiện của chúng tôi trong quá trình đăng ký hoặc theo cách khác.


3.Bạn cho phép chúng tôi, các đơn vị liên kết của chúng tôi và các nhà tài trợ có thể ghi hình, quay phim, chụp ảnh và ghi lại giọng nói và hình ảnh của bạn trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào tại Sự kiện. Nếu bạn không đồng ý với việc TAOStartup sử dụng hình ảnh cá nhân của bạn để lấy làm tư liệu truyền thông và đăng trên các nền tảng mạng xã hội, bạn có thể liên hệ và báo lại với chúng tôi.

4. Nếu phí đăng ký hoặc các khoản phí khác được yêu cầu cho sự kiện, hướng dẫn hủy bỏ và chính sách hoàn tiền của sự kiện sẽ được liệt kê trong email được gửi đến bạn. 

5. Chúng tôi có thể dời lịch trình sự kiện bất cứ lúc nào vì các lý do như tính sẵn sàng hoặc phù hợp của địa điểm hoặc diễn giả hoặc trên cơ sở an ninh, sức khỏe hoặc an toàn, và chúng tôi có thể từ chối, giới hạn hoặc hủy đăng ký sự kiện của bạn bất cứ lúc nào. Nếu có, húng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ những khoản phí khác trong sự kiện.

6. Bạn không có vi phạm quy tắc đạo đức địa phương hoặc công ty hay quy tắc và luật mua bán nào hạn chế hoặc cấm tham dự hoặc sẽ dẫn đến xung đột lợi ích cho TAOStartup.

7. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc tham dự Sự kiện của bạn là tự nguyện, và bạn hiểu bản chất của Sự kiện. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bạn đồng ý rằng bạn chỉ chấp nhận những rủi ro liên quan đến việc tham dự và tham gia sự kiện.

II. Chính sách bảo mật dữ liệu người tham gia

I. Nguyên tắc bảo vệ dữ liệu người tham gia

 • Sự minh bạch: Rõ ràng và minh bạch về cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân.
 • Mục đích sử dụng dữ liệu chính đáng: Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu cho mục đích cụ thể và sẽ không sử dụng cho bất kỳ một mục đích nào khác không phù hợp, trừ khi chúng tôi đã tuân thủ trình tự được phép theo các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu để thực hiệc việc này một cách hợp pháp.
 • Lưu trữ dữ liệu: Chúng tôi lưu trữ một cách thích hợp các tài liệu nhằm chứng minh việc tuân thủ pháp luật về bảo mật dữ liệu.
 • Quyền của người tham gia: Tôn trọng quyền của chủ thể dữ liệu đối với dữ liệu cá nhân của họ theo quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu.

Dữ liệu người tham gia bao gồm những điều sau đây:

 • Dữ liệu về nhân thân: Họ tên, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử, ngày sinh, nơi sinh, số CMND/CCCD, số hộ chiếu và các thông tin khác liên quan đến nhân thân.
 • Dữ liệu về mối quan hệ: Tình trạng hôn nhân, thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái).
 • Dữ liệu về chuyên môn: Thông tin về quá trình học tập hoặc làm việc.
 • Dữ liệu về hành vi: Thông tin về tài khoản số.

2. Chia sẻ dữ liệu người tham gia

TAOStartup có thể chia sẻ dữ liệu của người tham gia cho các bên sau đây:

 • Các tổ chức thuộc cộng đồng TAOStarup.
 • Các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ, các nhà quảng cáo, tổ chức từ thiện hoặc tổ chức phi lợi nhuận của TAOStarup (bao gồm cả người lao động, cấp quản lý và nhân viên của họ).
 • Các cơ quan thực thi pháp luật trong nước và nước ngoài, cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Việc chia sẻ dữ liệu sẽ được thực hiện theo đúng trình tự, cách thức và quy định pháp luật hiện hành. Các bên tiếp nhận dữ liệu có nghĩa vụ bảo mật sữ liệu người tham gia phù hợp với Chính sách này; các quy định, quy trình và quy định pháp luật hiện hành.

III. Bảo mật

1. Bảo mật dữ liệu

 • Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. TAOStartup luôn cố gắng bảo đảm dữ liệu của người tham gia được bảo vệ để không bị truy cập trái phép hoặc tình cờ, bị xử lý hoặc xóa bỏ. Chúng tôi duy trì cam kết bảo mật dữ liệu này bằng cách áp dụng những biện pháp vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ dữ liệu của người tham gia.
 • Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo đảm rằng dữ liệu của người tham gia không bị lạm dụng vào những mục đích cá nhân và rằng TAOStartup sẽ luôn tuân thủ những yêu cầu của luật pháp liên quan đến việc lưu trữ dữ liệu người tham gia.

2. Cam kết về Bảo mật dữ liệu

 • Bạn và TAOStartup đều đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ dữ liệu. Bạn nên thận trọng về dữ liệu của bản thân để không bị tổn hại bằng cách bảo đảm rằng Bạn không cố ý hoặc vô ý chia sẻ hoặc cung cấp hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng những thông tin này một cách trái phép. Chúng tôi nỗ lực áp dụng những tiêu chuẩn an toàn cao nhất để bảo vệ lợi ích cho bạn.
 • Bạn nên bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình bằng cách bảo mật những thông tin này. Nếu Bạn phát hiện Dữ Liệu Cá Nhân của mình đã bị tiết lộ cho bên thứ ba, Bạn có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.