Sự kiện đặc biệt tháng 12

STARTUP NIGHT
2024

Startup Night 2024 là sự kiện thường niên của cộng đồng Táo Khởi Nghiệp, diễn ra nhằm mục đích đúc kết tình hình hoạt động trong năm vừa qua, tôn vinh các startup trong cộng đồng, lắng nghe những câu chuyện khởi nghiệp cảm hứng và cùng nhau bàn luận về tình hình thị trường khởi nghiệp trong năm tới.

Cùng với đó, sự kiện sẽ là nơi giúp mọi người có thể gặp gỡ các doanh nghiệp, tạo networking trong lĩnh vực startup.

Mang lại không gian chung để chia sẻ và thảo luận về các vấn đề trong lĩnh vực khởi nghiệp.

Tạo cơ hội để các startup xây dựng networking cho bản thân và doanh nghiệp.

Tìm kiếm ý tưởng, cơ hội đầu tư triển vọng từ các startup, doanh nghiệp vừa và nhỏ

LỊCH TRÌNH

18H30-19H00 Check in, ổn định chương trình
19H00-19H15 MC giới thiệu khai mạc, trao quà NTT
19H15-19H20 Minigame
19H20-20H Keynote
20H-20H05 Văn nghệ
20H05-20H35 Tọa đàm
20H35-20H55 Hành trình Táo
20H55-21H30 Networking
21H30-22H Check out

Đặt vé

ĐĂNG KÝ GIỮ CHỖ


Chủ trì & Khách mời

SỰ KIỆN THÁNG 3

GIỮ CHỖ NGAY!

 

Dành cho thành viên trong cộng đồng Táo Khởi Nghiệp nói riêng và những cá nhân, doanh nghiệp có quan tâm đến lĩnh vực startup muốn tìm kiếm thêm networking.