Sự kiện nổi bật


STARTUP
DATING &
BEER

Định kì vào tháng 3, 6, 9

STARTUP
NIGHT
2024

Tổ chức vào tháng 12 hàng năm

Sắp diễn ra

STARTUP DATING & BEER 2024

Một sự kiện với mục đích kết nối, giao lưu và học hỏi giúp các bạn tìm được khách hàng cũng như đối tác phù hợp với định hướng và mục tiêu của doanh nghiệp.

Kết nối và thúc đẩy sự hợp tác giữa những co-founder, founder,... trong nước và quốc tế. Đồng thời tạo cơ hội để các Startups có thể giao lưu, tăng cường tham gia vào các hoạt động cộng đồng, hun đúc tình cảm giữa các doanh nghiệp.

ĐĂNG KÝ NGAY!

 

Kết nối, giao lưu và học hỏi giúp các bạn tìm được khách hàng cũng như đối tác phù hợp với định hướng và mục tiêu của doanh nghiệp...